Wednesday, July 8, 2009

Slot Cikgu Seni:::sekadar berkongsi


SUBJEK :KREATIVITI DAN SENI KANAK-KANAK(PSV 3103)

TAJUK :TOKOH-TOKOH PENDIDIK DAN PENGKAJI LUKISAN KANAK-KANAK SIR HERBERT READ


BIOGRAFI SIR HERBERT READ

Nama penuh : Herbert Edward Read
Tarikh Lahir : 4 Disember 1893
Tempat Lahir : Kirkbymoorside, North Yorkshire.
Pekerjaan : Penyajak, Sejarawan, Seni Moden,Pengkritik Seni dan Sastera.
Bangsa : Inggeris
Meninggal dunia:12 Jun 1968SEJARAH AWAL READ DALAM BIDANG SENI

Read lebih dikenali sebagai pengkritik seni.

Juara dalam artis moden British seperti Paul Nash, Ben Nicholson, Henry Moore dan Barbara Hepworth.

Menjadi rakan kongsi kepada kumpulan seni moden Unit One milik Nash.

Menjadi seorang professor seni halus di University of Edinburgh (1931 – 1933).

Salah seorang penganjur London International Surrealist Exhibition pada 1936 dan editor majalah Surrealism.


PERINGKAT PERKEMBANGAN LUKISAN KANAK-KANAK MENURUT HERBERT READ

Minat Read terhadap seni kanak-kanak merupakan tugasan sampingan pertamanya semasa membuat penafsiran mengenai kepentingan avant-garde.

Subjek seni kanak-kanak pada asalanya merupakan perkara yang kurang penting; hujah mengenai intisari ‘pra-logikal’ dalam kreativiti avant-garde boleh disokong dengan rujukan kepada hak milik nyata dalam seni purba dan gambaran kanak-kanak.

Pengalaman sedia ada memberi perhatian istimewa yang tepat pada masanya kepada nilai kebudayaan, dan lebih serius dalam menguruskan teori kreativiti kanak-kanak sangat berpadanan dengan semangat perjuangannya terhadap avant-garde.

Seni kanak-kanak adalah kuasa tarikan kepada sesuatu falsafah.

Tugasan yang sangat mencabar dalam pendidikan adalah untuk mencegah kanak-kanak daripada kehilangan jalan masuk kepada zaman purba, alam yang asing dan pengalaman terhadap sesuatu budaya yang mana mereka mampu untuk memperlihatkannnya dalam perlambangan.

Read berpendapat bahawa kanak-kanak tidak dapat membezakan antara yang ideal (biasa ) dengan yang sebenar.

Beliau kemudiannya menyedari suatu kualiti tetap yang memberangsangkan dalam seni kanak-kanak mempunyai perkaitan dengan kestabilan komuniti, dan beliau juga menemuinya dengan lengkap pada catan dan arca avant-garde dewasa.

Seni kanak-kanak telah dipandang sebagai sesuatu keburukan persepsi asas kanak-kanak terhadap realiti dunia sekelilingnya, di mana Read mengambilkira tujuan avant-garde yang sangat penting.

Read mendapati kandungan imitasi seni kanak-kanak memerlukan analisis bagi maksud yang tersirat.
"Art is an attempt to create pleasing forms"


*avant garde
hasil kerja yang berkualiti tinggi, idea yang progresif (kamus oxford)
orang dan hasil kerja yang bersifat inovatif dan eksperimental, biasanya tertumpu kepada seni, kebudayaan dan politik(wikipedia)

No comments: