Monday, July 6, 2009

Slot Cikgu Seni:::sekadar berkongsi


SUBJEK :KREATIVITI DAN SENI KANAK-KANAK(PSV 3103)

TAJUK :TOKOH-TOKOH PENDIDIK DAN PENGKAJI LUKISAN KANAK-KANAK VICTOR LOWENFELD


Biografi Viktor Lowenfeld

Lahir di Linz, Austria pada tahun 1903

Dr. Lowenfeld merupakan lulusan daripada College of Applied Arts di Vienna dan Academy of Fine Arts di bandar yang sama

Tidak lama kemudian beliau telah memperoleh Ijazah Sarjana dalam Pendidikan dari University of Vienna dan telah bertugas sebagai seorang guru sekolah menengah.

Ketika di Vienna, beliau juga telah dilantik menjadi pengarah kesenian kepada Blind Institute.

Pada tahun 1938, Lowenfeld telah berhijrah ke England sebelum kembali ke United States.

Beliau telah bersara pada tahun 1946 selepas berkhidmat sebagai ‘wartime visual aids consultant’ dalam tentera laut.

Lowenfeld telah menyertai Hampton Institute di Virginia pada tahun 1939 sebagai pembantu professor di Industrial Arts dan juga telah berkhidmat sebagai guru seni di institut ini.

Tidak lama kemudian beliau telah dilantik menjadi Pengerusi “Art Department” di institut yang sama.

Lowenfeld kemudiannya berhijrah ke The Pennsylvania State University sebagai professor Pendidikan Seni pada tahun 1946.

Selepas 10 tahun beliau telah menjadi “head of the newly founded Department of Art Education”

Beliau kekal dalam posisi ini sehinggalah beliau meninggal dunia pada tahun 1960

Dr. Lowenfeld juga terkenal dengan “Visual-Haptic theory in Art Education” yang juga merupakan asimilasi daripada kebudayaan Vienna.

Beliau juga merupakan seorang ketua yang aktif dalam National Art Education Association dan The National Committee dalam Pendidikan Seni.
TEORI PERKEMBANGAN ARTISTIK OLEH VICTOR LOWENFELD

Victor Lowenfeld membahagikan perkembangan artistik kepada 6 peringkat:

1)Peringkat Scribbling (2-4 tahun)
2)Peringkat Preschematic (4-7 tahun)
3)Peringkat Schematic (7-9 tahun)
4)Peringkat Dawning Realism/ The Gang Age (9-12 tahun)
5)Peringkat Pseudonaturalistic/Reasoning (12-14 tahun)
6)Peringkat Period If Decision/Adolescent Art (14-17 tahun)


PENGENALAN
Lowenfeld dan Britain (1982) telah memperkenalkan teori perkembangan artistik kanak-kanak yang merangkumi peringkat umur dari 2 hingga 14 tahun.

Peringkat perkembangan artistik mereka merangkumi lima peringkat utama iaitu peringkat scribbling, peringkat preschematic, peringkat schematic, dawning realism, peringkat pseudonaturalistic dan peringkat adolescent art.


Peringkat Scribbling (2-4 tahun)

Kanak-kanak menghasilkan contengan secara rawak dan tidak terkawal

Proses menconteng menyebabkan pergerakan badan dan membangunkan koordinasi otot moto tangan.

Apabila kanak-kanak telah mampu menguasai pergerakan tangan dan badan, mereka mula melukis dari peringkat contengan kepada lukisan garisan lurus dan melintang kepada melukis bulatan.


Peringkat Preschematic ( 4-7 Tahun )

Memperlihatkan peningkatan daripada contengan bulatan kepada percubaan pertama untuk melukis objek disekelilingnya dengan menggunakan garisan

Contoh :
Ibu bapa dan orang yang rapat dengan mereka dilukis dengan mempunyai karakter tangan dan kaki dan dilukis seolah-olah terapung dan dengan saiz imej yang berbeza-beza.


Peringkat Schematic ( 7-9 Tahun )

Kanak-kanak kurang cenderung untuk melukis imej objek berbanding pada peringkat awal tadi.

Lukisan mula dihasilkan mengikut skema atau konsep tertentu.

Penekanan lebih diberikan pada cara penyusunan objek dalam imej selain daripada imej manusia dan objek yang terdapat disekelilingnya.

Contoh :
Kanak-kanak mula membuat percubaan dengan membahagikan ruang pada kertas lukisan kepada 2 bahagian iaitu satah udara dan tanah.

Bagi permandangan satah bawah objek disusun secara melintang dan sama manakala objek udara pula dibiarkan kosong.

Selain itu, lukisan yang dihasilkan adalah spontan, bebas dan berskala besar.

Tidak peka dengan karya mereka sendiri dan tidak kisah dengan lukisan yang dihasilkan oleh rakan sebaya mereka dan gemar untuk berkongsi


Peringkat Dawning Realism / The Gang Age ( 9-12 Tahun )

Kanak-kanak melukis dengan mengekalkan konsep dan skema tertentu

Perubahan pada peringkat ini adalah terhadap imej yang dilukis secara realistik dan teliti

Imej lukisan mula mengecil dari segi saiz dan kanak-kanak mula menunjukkan sifat kritikal dengan hasil karya sendiri

Mereka mula membandingkan karya dengan karya rakan sebaya dan ini menjadikan mereka berhati-hati dan sedikit individualistik serta menitik beratkan kualiti karya yang dihasilkan


Peringkat Pseudonaturalistic / Reasoning ( 12-14 tahun )

Kanak-kanak mula peka dengan konsep realistik dalam menghasilkan lukisan

Mereka menitikberatkan konsep kedudukan dan saiz rasional imej

Mereka lebih gemar melukis melalui konsep peniruan atau melalui objek di hadapan mata dengan lukisan menerusi imaginasi

Lukisan yang dihasilkan jarang dikongsi bersama dengan rakan sebaya dan perasaan malu dan rendah diri akan timbul sekiranya lukisan yang dihasilkan tidak menarik


Peringkat Period If Decision / Adolescent Art In High School ( 14-17 tahun )

Peringkat ini merupakan peringkat penekanan terhadap proses penghasilan karya seni dan penciptaan objek

Peringkat ini memperlihatkan kematangan di dalam membuat keputusan dan pemilihan bahan yang sesuai untuk menghasilkan karya seni

No comments: